Inhoud Boek

De titel van mijn boek is “Professionele Rundveevoeding” maar misschien dekt de term “Praktisch melkvee- management” wel beter de lading. Het is een mooi boek voor iedereen die meer wil weten over melkveevoeding. Ook voedings gerelateerde problemen komen aan de orde evenals de jongveeopfok.
Waarom maakt iemand zo’n boek? Daarvoor zijn verschillende redenen op te noemen. Voorop staat dat het veel met mijn werkzaamheden die ik heb gedaan te maken heeft en natuurlijk ook met eigen interesse en passie.

Het boek beslaat 288 A4- pagina's met hoofdzakelijk tekst en wordt in syllabus vorm uitgegeven. Hieronder volgt een greep uit de beschreven onderwerpen:

De werking van de pens, penssynchronisatie en pensverzuring.

Alle factoren die met de voeropname en structuurvoorziening te maken hebben.

De energie en eiwitvoorziening. Wat kan een koe met de verschillende energie en eiwitbronnen.

Voeding in de diverse fasen in de droogstandperiode en de verschillende fasen tijdens de lactatie.

Verschillende rantsoenvormen zoals TMR , een stalrantsoen met aanvulling in een krachtvoerstation en voeding in de weideperiode. Aandachtspunten voor robotmelken.

Voedingsziekten en stoornissen die kunnen optreden, oorzaken en oplossingen ( bijvoorbeeld melkziekte, slepende melkziekte of ketose, leververvetting enz.)

Hoe is met voeding de melkproductie, het vet- en eiwitgehalte te beïnvloeden.

Het monitoren van de voeding.

Het nut van conditiescore (BCS)

De rol van de verschillende mineralen, sporenelementen en vitaminen en wat zijn de verschijnselen bij een tekort hieraan.

Welke andere stoffen zijn van belang voor een koe.

Hoe beoordeel je de mest van koeien, wat kan men er aan zien en wat vertelt het over het rantsoen en de vertering.

Wat hebben voeding en klauwproblemen met elkaar te maken ?

Wat is de relatie voeding en vruchtbaarheid?

Uierontsteking en de relatie met voeding.

Wat komt er kijken bij een goede kalver- opfok?  Welke opfokproblemen kunnen zich voordoen, wat zijn de oorzaken en hoe los ik het op.

Het belang van een goed graslandmanagement en het maken van kwalitatief hoogwaardig ruwvoer. Waarvoor dienen de verschillende meststoffen en wat is belangrijk bij beweiding?

Dit is is slechts een opsomming van de hoofd- items. Voor in het boek staat een zeer uitgebreide index, zodat over elk gewenst onderwerp snel informatie kan worden gevonden. Het boek kan dus zeer goed als naslagwerk worden gebruikt.

Voor wie is dit boek:
Ik hoop vooral dat nieuwe rundveevoorlichters de info uit dit boek als waardevol ervaren om zich de melkveevoeding snel eigen te maken. Kennis geeft macht en is de weg naar succes. De auteur hoopt dat ook de doorgewinterde rundveevoorlichter toch nog veel zaken leest waar hij ook niet direct aan had gedacht of nooit bij stil had gestaan. Veel dierenartsen hebben ook dit boek besteld om de kennis voor wat veevoeding betreft te upgraden.

Mensen in het onderwijs die hun kennis op melkveevoeding nog eens willen toetsen aan de praktijk, zouden dit boek kunnen gebruiken om deze check te doen of om wat meer praktische of theoretische bagage te verkrijgen. Vele studenten gebruiken het om info te verkrijgen voor afstudeeropdracht of scriptie. 

Verder zijn er ook in de rundveevoeding steeds nieuwe zaken die zullen worden gaan ingevoerd. Er zijn echter een heleboel basiszaken die nooit zullen veranderen en die iedereen die met melkvee of jongvee te maken heeft als bagage bij zich zou moeten hebben. Daarom is dit boek ook geschikt voor melkveehouders of houdsters die zich wat meer in de voeding en gezondheid van hun koeien willen verdiepen. 
Voor studiegroepen die zich meer willen verdiepen in de melkveevoeding zou dit een mooi cursusboek kunnen zijn.