Andere producten door  mij ontworpen

Ik mag graag nieuwe zaken bedenken en ontwikkelen. Zo heb ik onlangs een programma gemaakt dat gebruikt kan worden bij het zeven van mest.
In dit programma kan tevens wat extra info over de koeien en de mest worden ingegeven zodat er een betrouwbaarder advies uit komt. Het programma beoordeelt de mate van vertering van de mest en geeft aan wat er verbeterd kan worden in de voeding om de vertering te optimaliseren.

MestAnalyse is een  module in www.melkveeanalyse.nl.

U kunt deze module (tijdelijk) gratis gebruiken door bij inlognaam en wachtwoord het woordt "demo" in te geven.

Voor meer info stuur een mail maar Frens Hoeve.


Scrol naar beneden  voor meer info over MelkveeAnalyse.nl

MelkveeAnalyse.nl

MelkveeAnalyse is een nieuw, uniek en zeer innovatief programma waarmee bij problemen op basis van uiterlijke verschijnselen aan koeien en hun data zeer snel mogelijke oorzaken van problemen kunnen worden opgespoord.
Het unieke van deze software is dat het verbanden kan leggen tussen de verschillende problemen die er zijn met de koeien of de verschijnselen die ze vertonen. Op basis van de aangevinkte problemen, genereerd het programma een lijst, waarop de meest voor de hand liggende oorzaak bovenaan staat.
Op deze wijze komt men sneller tot een analyse waardoor mogelijke problemen zouden kunnen worden veroorzaakt en kan met sneller problemen oplossen. Dit bespaart veel tijd, geld en ergernis. Tevens komt dit het dierenwelzijn ten goede en houdt men meer tevreden relaties.
De meest ervaren voeradviseur of dierenarts vindt het soms moeilijk om bij (soms vage) problemen de werkelijke oorzaak boven water te krijgen. Soms is de mogelijke oorzaak een ziekte, soms zijn fouten in de voeding de oorzaak, maar ook management of falende techniek kan een oorzaak zijn. Ook combinaties van voornoemde zaken kunnen spelen. Deze software neemt al deze zaken mee. Naast oorzaken geeft het programma ook mogelijke oplossingen voor de problemen.


Hoe werkt het:
Na te zijn ingelogd komt u in een scherm waar zeer veel problemen die mogelijk zouden kunnen spelen op een bedrijf kunnen worden aangevinkt. Deze zijn onderverdeeld in 14 categorieën. Denk daarbij aan gegevens over de melkproductie en gehaltes in de melk, gegevens over waarnemingen aan de mest van de koeien, hun uiterlijk, gegevens over gezondheid, vruchtbaarheid, klauwen, uierproblemen en hun voer.
Nadat u de op een bedrijf spelende problemen of verschijnselen hebt aangevinkt, drukt u op de knop “Toon Resultaat” en het programma genereerd een lijst met mogelijke oorzaken, waarbij de meest voor de hand liggende oorzaak bovenaan staat. Het programma geeft per mogelijke oorzaak procentueel weer hoe groot de kans is dat de gepresenteerde oorzaak de werkelijke oorzaak is.

Voor wie is dit programma:
In principe is dit programma zeer nuttig voor iedereen die een melkveehouder ondersteund in zijn bedrijfsvoering. Veevoederadviseurs en dierenartsen zullen zeer snel de voordelen van het gebruik van deze software ervaren. Ook verkopers van premixen, mineralen of voederadditieven zullen graag dit programma gebruiken. Vooral voor mensen die net als adviseur beginnen is dit programma een enorm hulpmiddel. Er is een module voor melkvee en een module voor jongvee.


Wat kost het
Er hoeft geen software op uw pc te worden geïnstalleerd. Er is alleen een internet toegang nodig. Er hoeft geen investering plaats te vinden, u betaald alleen voor het gebruik. De vermarkting van de software doet softwarebedrijf XpressionLabs uit Emmen die van mijn ontwerp een webapplicatie heeft gemaakt.(www.xpressionlabs.nl). Klanten van Speerstra bv in Lemmer kunnen tegen bepaalde condities ook over één of meerdere modules van MelkveeAnalyse.nl beschikken. Neem hiervoor contact op met Speerstra in Lemmer telefoon 0524-569001 of mail naar [email protected].

U besteld de software door een account aan te maken op www.melkveeanalyse.nl. (even naar beneden scrollen)
Een nieuwe klant, meer tevreden klanten of sneller en beter problemen oplossen en de software is snel terug verdient.


Overige zaken

Andere zaken die ik heb ontworpen is een soort rendement- scan.  Dit is een programma dat in beeld brengt waar een melkveebedrijf opbrengst laat liggen door bijvoorbeeld problemen met uierontsteking, vruchtbaarheid of leververvetting. Koeien die niet goed opstarten of niet persistent produceren, produceren niet de maximale melkopbrengst.

Snijmais en kuilgras winnen is elk jaar een nieuwe uitdaging. Elk begin van het winterseizoen is het weer puzzelen om de koeien goed op de melk te krijgen. Ik heb geprobeerd een programma te maken waarmee inzichtelijk wordt gemaakt waar een graskuil of maiskuil qua vertering afwijkt van een standaard of een gemiddeld goed gewonnen silage. Hiermee is het vaak gemakkelijker in beeld te brengen waar het probleem zit, zodat er sneller bijgestuurd kan worden.

Radio zendammateur PD1FHS

Radiocommunicatie heeft altijd mijn interesse gehad. Dat is de reden dat ik bij de RFDX vereniging de cursus voor de Novice licentie heb gevolgd en examen het gedaan bij Telecom. Ik mag mij dus gelicenceerd radiozendammateur noemen en contacten leggen via de 2 meter, de 70 cm band en via de korte golf op de 10, 20 en 40 meter band. Mijn call is PD1FHS.